תפריט


המועצה אזורית חבל אילות היא המועצה האזורית הדרומית ביותר מבין המועצות האזוריות בארץ.
בתחומי המועצה 12 יישובים, מתוכם 10 קיבוצים. שטחה כ-2.2 מיליון דונם ובתחומה מתגוררים כ-3300 נפש. עיקר כלכלת תושבי האזור מבוססת על חקלאות מתקדמת ומודרנית.

מטעי תמרים, בעיקר מזן מג'הול, גידול ירקות, משק חלב וחקלאות ימית.
הזרוע הביצועית בתחום החקלאות היא "ערדום" - מפעלים אזוריים, הזרוע עוסקת בתחום הייצוג של החקלאים מול גורמים חיצוניים ומטפלת בשיווק, פיתוח שטחים ומים, הובלות, אריזה, מו"פ ועידוד יזמות.
החברה הכלכלית היא הזרוע הכלכלית של המועצה האזורית. היא עוסקת בחיפוש ואיתור הזדמנויות עיסקיות ליצירת תשתיות כלכליות איתנות לתושבי האזור. החברה מנהלת מגעים שוטפים עם יזמים בתחומים כלכליים שונים תוך שמירה על אינטרסים כלכליים וסביבתיים על פי מדיניות המועצה ותושביה. החברה מלווה את הקמת הישוב הקהילתי באר אורה ופיתוחו, מנהלת משרד לאדריכלות נוף, מנהלת את פארק תמנע ומפעילה את אתר איסוף הפסולת בנימרה.
המועצה האזורית חבל אילות היא הגוף המוביל בארץ ליצירת תשתיות לאנרגיה חליפית ומגייסת תמיכה ממשלתית וחיצונית ליצירת שדות ניסוי וגיבוש מערכת כוללת ליצירת אנרגיה ושמירה על איכות הסביבה.

www.eilot.org.il