Yoga Arava Namaste

הערבה לובשת יוגה:  1-3.11.2018

למרכז המידע חייגו:   052-3665-935 | 050-1234-567

דודי מלכא

שאדו יוגה
התחלתי את דרכי ביוגא לפני 25 שנים.

בעשרים השנים האחרונות אני מתרגל ומלמד Shadow Yoga, בדרכם מעוררת ההשראה של מורי ,שאנדור רמטה ואמה בלנייבס, ושל תלמידותיי ותלמידיי היקרים והקרובים אל ליבי.